• Homologada ADR/RID/IMDG/OACI/IATA
  • Disponibilitat  immediata
  • Referencies estàndard

Eco Extrem

El model eco-extrem, està homologat per transport de mercaderies perilloses segons la normativa exigible ADR/RID/IMGD/OACi/IATA.

Característiques i estalvi en costos