• Aprobado ADR / RID / IMDG / ICAO / IATA
  • Dispoñibilidade inmediata
  • Referencias estándar

Eco Extrem

O modelo Caja Eco Extrem está aprobado para o transporte de mercancías perigosas segundo a normativa aplicable ADR / RID / IMGD / OACi / IATA.

Características e aforro de custos